KBT-Behandling

Copyright © All Rights Reserved

KBT-behandling, för dig som inte mår bra.

 

Det är alldeles för många människor som inte mår bra idag och tyvärr finns det för lite resurser. Jag önskar också att jag kunde hjälpa många fler, men från och med 2017 har jag äntligen möjlighet att ta emot några nya klienter i Mölnlycke.

 

Kognitiv Beteendeterapi är en effektiv behandlingsmetod vid en rad olika psykiska problem och det är en form av korttidsterapi. KBT fokuserar på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Hur mina egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar gör att både jag själv och min omgivning påverkas. Genom att förändra mina beteenden (och tankemönster) förändras också mitt mående och hälsa.

 

Vill du få hjälp med

* Ångest

* Depression

* Fobier, inklusive social fobi

* Sömnproblem

* Smärthantering

* Stressproblematik

 

Först är det ett bedömningssamtal som kostar 200 kronor.

En KBT-behandlingssession kostar fortsättningsvis 950 kronor.

Varje session är 45 minuter.

Det kräver en stor egen insats och det ingår också hemläxor mellan sessionerna.

 

Varmt välkommen att ta kontakt!