KBT-Behandling

Via Lux


Personal- & Ledarutveckling

KBT-behandling, för dig som inte mår bra.


Det är alldeles för många människor som inte mår bra idag och tyvärr finns det för lite resurser. Jag önskar att jag kunde hjälpa många fler, men har jag i alla fall möjlighet att ta emot några nya klienter för närvarande.


Kognitiv Beteendeterapi är en effektiv behandlingsmetod vid en rad olika psykiska problem och det är en form av korttidsterapi. KBT fokuserar på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Hur mina egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar gör att både jag själv och min omgivning påverkas. Genom att förändra mina beteenden (och tankemönster) förändras också mitt mående och hälsa.


Vill du få hjälp med

* Ångest

* Depression

* Fobier, inklusive social fobi

* Sömnproblem

* Smärthantering

* StressproblematikVarmt välkommen att ta kontakt!


                                                           Copyright © All Rights Reserved