Tjänster - Företag

Via Lux


Personal- & Ledarutveckling

Tjänster


Oavsett vilken tjänst jag arbetar med så arbetar jag utifrån


* MOD 

* TRYGGHET 

* NYFIKENHET

* LUST


Med mod vågar man utmana sig själv och andra

Med mod blir man mindre rädd och växer mer


Med trygghet får vi vara olika och får göra fel

Med trygghet skapas ett lugn


Med nyfikenhet väcks intresse och engagemang

Med nyfikenhet lär man sig mer, framförallt om varandra


Med lust och lek skapas kreativa stunder som ger nya perspektiv

Med lust och humor lär vi oss bättre, och på köpet blir det roligare 


                                                           Copyright © All Rights Reserved