AHA Attraktiv Hållbar Arbetsplats

Via Lux


Personal- & Ledarutveckling


AHA - Attraktiv Hållbar Arbetsplats

Ett koncept för din organisation om ni vill:


Sänka sjukfrånvaron 

En korttidssjukdag kostar minst 10% av månadslönen.

6 månaders sjukskrivning kostar normalt minst 100 000:-  (Nyckeltalsinstitutet)


Öka motivationen

Ger en effektivitetshöjning hos personalen.

Vad skulle en ökning på 5 % ge er?


•Få en sund personalomsättning

För många som slutar = är ett tecken på brister i organisationen.

För få som slutar = kan vara att personalen är bekväm eller rädd.


•Förbättra arbetsmiljön

Mindre konflikter och mindre mobbning. Ett bättre samarbete ökar kreativiteten och lärandet, och nöjdare personal ger nöjdare kunder/brukare. Detta i sin tur ökar möjligheterna att rekrytera bra personal.Din organisation får då ett starkare varumärke och bättre lönsamhet.


                                                           Copyright © All Rights Reserved