AHA Attraktiv Hållbar Arbetsplats

Copyright © All Rights Reserved

AHA - Attraktiv Hållbar Arbetsplats

Ett koncept för din organisation om ni vill:

 

Sänka sjukfrånvaron

En korttidssjukdag kostar minst 10% av månadslönen.

6 månaders sjukskrivning kostar normalt minst 100 000:- (Nyckeltalsinstitutet)

 

•Öka motivationen

Ger en effektivitetshöjning hos personalen.

Vad skulle en ökning på 5 % ge er?

 

•Få en sund personalomsättning

För många som slutar = är ett tecken på brister i organisationen.

För få som slutar = kan vara att personalen är bekväm eller rädd.

 

Förbättra arbetsmiljön

Mindre konflikter och mindre mobbning. Ett bättre samarbete ökar kreativiteten och lärandet, och nöjdare personal ger nöjdare kunder/brukare. Detta i sin tur ökar möjligheterna att rekrytera bra personal.

 

 

Din organisation får då etstarkare varumärke och bättre lönsamhet