Medarbetarutveckling

Copyright © All Rights Reserved

Medarbetarutveckling/Coachning

 

Livet är här och nu. Stanna upp och lyssna. Vad händer när Du vilar? Vad är viktigt för dig?

Se alla dina möjligheter. Glädjs åt dina styrkor och le åt dina svagheter. Våga möta dina rädslor. Ljus hjälper oss ur mörker.

 

Att utvecklas - att vecklas ut - som när en fjäril för första gången vecklar ut sina vackra vingar och sen känner att vingarna också bär...

 

✽ Hjälp att nå dina mål

 

Lär dig hantera och minska din stress

 

Hitta balans mellan egna förväntningar och organisationens

 

Hjälp att hantera problemfyllda relationer

(tex Chef-medarbetare, kunder, brukare, anhöriga)