Ledarutveckling

Via Lux


Personal- & Ledarutveckling

Ledarutveckling - Konsten att leda människor


För att leda andra behöver man vara duktig på att leda sig själv. Ju mer självinsikt desto bättre chef.


En chef har andra krav och förväntningar på sig. De högsta kraven kommer oftast inifrån.

Att våga lita på sig själv och sina medarbetare.

(Se även under fliken för medarbetarutvekling)


✽ Bli trygg som chef


✽ Utveckla Ditt ledarskap


✽ Hjälp i att hantera eller förhålla dig till


* Ensamhet utifrån din chefsroll


* Krav/press från överordnade och underordnade


* Fattade beslut tex minskade resurser 

                                                           Copyright © All Rights Reserved