Konflikthantering

Via Lux


Personal- & Ledarutveckling

Konflikthantering

Så olika men ändå så lika

Ibland ser vi olika ut och då...

... tror vi att vi tänker olika

Ibland ser vi väldigt lika ut och då...

... tror vi att vi tänker lika


Ibland behövs det inte så mycket,

en blick, ett ord eller ett tonfall...

... och se där startade konflikten.


Det värsta är när tiden bara går...


✽Hitta det gemensamma


✽Förstå era reaktioner


✽Hitta ett konstruktivt förhållningssätt

                                                           Copyright © All Rights Reserved