Grupputveckling

Via Lux


Personal- & Ledarutveckling


 

Grupputveckling / Gruppcoachning


En grupp dvs en samling människor, som alla har  sina "glasögon" och har sina unika "kartor". Det är inte konstigt att en del läser fel på vägskylten/målet, man ser det man vill se eller så ser man för suddigt..

Sen har alla dessutom olika kartor som ger helt olika vägbeskrivningar till målet...     


✽ Tydliggöra era mål och hur ni når  dem


✽ Förbättra den psykosociala arbetsmiljön


✽ Bli trygg i gruppen - Hantera era olikheter

 

✽ Öka motivationen


✽ Bli en lärande organisation

                                                           Copyright © All Rights Reserved