Föreläsning - Utbildning

Via Lux


Personal- & Ledarutveckling

Föreläsning / utbildning

Alla behöver vi påfyllnad och inspiration. Mycket vet vi, men vi behöver ändå påminnas. Ibland behöver vi öva, ibland behöver vi vila. Ibland behöver vi göra något annat, att lyfta blicken, att drömma fritt och att känna att vingarna bär långt...


✽ Bättre Bemötande


✽ Finn inre Framgång


Klar Klok Kommunikation


✽ Mentalt Mod


✽ Robusta Relationer


✽ Svåra Samtal


✽… Föreläsning/Utbildning enligt överenskommelse

                                                           Copyright © All Rights Reserved