Referenser

Via Lux


Personal- & Ledarutveckling

Referenser

Här är några referenser från chefer jag har haft förmånen att få arbeta med.


Gunlög Henriksson, Enhetschef, Arbetslivsförvaltningen, Borås:


Som min samtalscoach gav Carina en total, lyssnade närvaro som ingav mig tillit.Den gjorde att jag vågade släppa rädslan för att blotta svagheter och med hennes hjälp ta fram styrkan i mig.Våra samtal har gett mig redskap för att hantera vardagen. En verktygslåda full med styrkor att plocka fram när det behövs som bäst. Det kan vara bilder, känslorna har fått en form, jag har ett val att välja hur jag förhåller mig.....


Stina Klaamas, egenföretagare – JSK Wellness, hälsocoach och massör:


Carina gav mig perspektiv och mod (inre mod). Jag har fått beröm för min trygghet jag utstrålar och mitt lugn. Är dig evigt tacksam, du tog mig i nacken och skakade lite.Ylva Sundell, egenföretagare – Gröna Perspektiv, trädgårdsdesign och anläggning:


Visst är alla typer av organisationskurser bra, men är det inte ofta så att vi bara flyttar om på ytan? Vi vet vad som hindrar oss från att vara vårt bästa, kunna prestera vårt bästa, uppnå bättre resultat, men att det är svårt att ändra sig själv? Att det krävs mer introspektion än yttre förändringar eller mer kunskap? Ofta vet vi vad som hindrar oss, men det är jobbigt, ja rent av smärtsamt att ta tag i sina egna brister. Här är Carina den pusselbit du behöver. Hon vägleder dig med varsam hand. Både i att våga hitta och se svårigheten och sedan ta dig igenom det svåra, reducera det, göra det hanterbart och till sist hitta strategier som hjälper dig.  Hon gav mig verktyg, verktyg som jag kan använda själv om och om igen. Hon inte bara TALAR OM för oss vad vi ska göra (ack så enkelt!), utan ger oss en ERFARENHET, en inre kunskap som vi kan bära med oss och använda för att utvecklas som människa och entreprenör.Tack Carina Fyrsten, för din hjälp, och för att du lyser upp vägen med din varsamma och kloka vägledning! Det är värdefullt det du kan ge oss alla, i arbetslivet, såsom i livet!Berit Ringkvist, Enhetschef, Arbetslivsförvaltningen, Borås:


Carina arbetade med vår grupp under ett antal gånger, med syfte att vi skulle förbättra vår psykosociala arbetsmiljö. Vi fick göra olika trygghetsövningar och det var mycket fokus på positiv feedback. Carina fick under denna tid samman vår grupp, chef och medarbetare, till en helhet, till ett gott team, och vi har sedan fortsatt vår fina utvecklingsresa.


Lena Tegström, Product Change Development Manager, Mondelez International, Stockholm:


Carina hittade de rätta frågorna för att komma vidare med mina mål och handling för att nå dessa. Carina hjälpte mig att hitta delmål, tydliga och konkreta samt att sätta deadlines. Carina gav bra tips och lyfte fram positiva delar som jag själv inte såg. Efter mötet kände jag mig stärkt i min position och hur jag ska jobba vidare.Ann-Christine Efraimsson, fd Enhetschef, Social omsorgsförvaltningen, Borås:


Carina har en förmåga att visualisera problem, så att det för mig blev mer hanterbart och på ett tydligt sätt ställde problemet i proportion till helheten för att i nästa steg på ett tydligt sätt tag sig an uppgiften och utarbeta en strategi för att lösa de dilemman som uppstår.  Carina har genom sitt empatiska och professionella sätt en förmåga att inge trygghet och stärka dig som chef så att du känner glädje och nyfikenhet i ditt yrke.


I arbetet som chef är det av stor vikt att hitta balansen mellan att vara chef och ledare och samtidigt ha en vardag som fungerar i ditt privata liv.Rollen som chef är i perioder svårare och ibland enklare, där det finns krav och förväntningar från fler håll, du förväntas reagera, agera och även planeraför den verksamhet du ansvara för, samtidigt som du är en del i en större helhet och behöver se ur ett vidare perspektiv. Du är företrädare för både ledning, men också för den verksamhet du ansvarar för. I detta arbete är det viktigt att få ett stöd och få hjälp att se på sin roll och situation med en viss distans för att på så sätt bättre axla rollen som chef och sortera de intryck och uppgifter man ställs inför.


                                                           Copyright © All Rights Reserved