Om Carina Fyrsten

Copyright © All Rights Reserved

Carina Fyrsten

Mitt namn kommer från det latinska ordet "carus" och det betyder kär. Mitt vackra efternamn Fyrsten kommer från Finland och själv kommer jag ifrån goa Göteborg.

 

Jag har över 10 års erfarenhet av personal- och ledarutveckling, och samtalsstöd. Jag är utbildad beteendevetare från Göteborgs universitet och har främst arbetat som HR-konsult, med fokus på att stödja chefer på olika nivåer, att utveckla grupper och att skapa bra psykosocial arbetsmiljö. Innan dess arbetade jag som projektledare inom IT, med mycket processkartläggningar och förändringsarbeten, och på köpet fick jag egna mycket lärorika och värdefulla erfarenheter av ledarskap.

 

Jag har erfarenhet från en mängd olika branscher inom såväl privat som offentlig verksamhet. För ett antal år sedan gick jag en fantastisk coachutbildning med NLP-inriktning, NLP (neurolingvistisk programmering) används ofta inom idrotten av många mentala tränare, för att t.ex. skapa kraftfulla målbilder. Jag har också vidareutvecklat mig som KBT-terapeut genom en tvåårig psykoterapiutbildning i KBT (Kognitiv beteendeterapi) och har nu uppdrag såväl inom VGR/vårdcentral som företagshälsovård, som KBT-terapeut.

 

Att få se när en människa växer, när hen kommer till nya självinsikter och färdigheter,(kanske efter både skratt och gråt) och jag får se ögon som glittrar av glädje... då är jag tacksam. Det är en ynnest att få vara med på resan.

 

 

 

 

Via Lux

 

Personal- & Ledarutveckling